Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Кафалиев
Геолокация:
41.57019653,24.65513087
Рег.номер:
CM9755AT
Номер на ремарке:
CM1589EK
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:09
Обем:
9.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 7921/00110/25092022/110917-1BEFE0J
Издаден на 25.09.2022 в 11:09:19 часа на територията на ДГС Смолян, координати: Ширина: 41.57019653, Дължина: 24.65513087, издаден от Александър Кафалиев

Шофьор: Терзиев МПС №: СМ9755АТ, ремарке №: СМ1589ЕК

Позволително за сеч №: 673976/07.07.2022, отдел №: 172 в

Купувач: Делиева, адрес: гр. Смолян

Получател: Делиева, адрес гр. Смолян

Направление: гр. Смолян, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Смолян с адрес гр. Смолян добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 9 м³ и общ обем 9.0 м³