Преглед на билет/камион
Добавен от:
Павлин Антиов
Геолокация:
41.788295,23.614823333333334
Рег.номер:
PA1321AH
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:09
Обем:
6.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6746/00144/25092022/110858-DJ5H9CA
Издаден на 25.09.2022 в 11:09:37 часа на територията на ДГС Добринище, координати: Ширина: 41.788295, Дължина: 23.614823333333334, издаден от Павлин Антиов

Шофьор: Халев МПС №: РА1321АН, ремарке №: 0000

Позволително за сеч №: 686925/14.09.2022, отдел №: 52 е

Купувач: Шумаров, адрес: гр. Банско

Получател: Шумаров, адрес гр. Банско

Направление: гр. Банско, адрес

Дървесината е собственост на ЮЗДП ДП ТП ДГС Добринище, ЕИК: 2016275060016 с адрес гр. Добринище добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³