Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Стоянов
Геолокация:
42.808103333333335,27.82839166666667
Рег.номер:
A4479HP
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:10
Обем:
5.20 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 7507/00659/25092022/111035-F6A16JF
Издаден на 25.09.2022 в 11:10:37 часа на територията на Община Несебър, координати: Ширина: 42.808103333333335, Дължина: 27.82839166666667, издаден от Иван Стоянов

Шофьор: Желев МПС №: А4479НР

Позволително за сеч №: 684751/02.09.2022, отдел №: 283 г

Купувач: Добрева, адрес: гр. Обзор

Получател: Добрева, адрес гр. Обзор

Направление: гр. Обзор, адрес

Дървесината е собственост на НЕСЕБЪР с адрес гр. Несебър добита от Общински горски територии

Имот/ЕКАТТЕ: 53045.560.15

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 5.2 м³ и общ обем 5.2 м³