Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Саков
Геолокация:
41.96128166666667,23.123976666666668
Рег.номер:
E3850BK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:10
Обем:
3.85 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 12940/00033/25092022/111029-3F4XB52
Издаден на 25.09.2022 в 11:10:37 часа на територията на Община Благоевград, координати: Ширина: 41.96128166666667, Дължина: 23.123976666666668, издаден от Иван Саков

Шофьор: Живков МПС №: Е3850ВК

Разрешително за сеч: №: 3000011850:2022-09-25/, отдел №: None None

Купувач: Виранов, адрес:

Получател: Виранов, адрес

Направление: с. Церово, адрес

Дървесината е собственост на Виранов с адрес с. Церово добита от None

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Дъб с обем: 3.85 м³ и общ обем 3.85 м³