Преглед на билет/камион
Добавен от:
Билянт Мустафа
Геолокация:
43.59431333333334,27.254953333333333
Рег.номер:
H6299AT
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:19
Дата/Час:
25/09/2022 11:10
Обем:
3.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 13020/00321/25092022/111037-PKFSBIB
Издаден на 25.09.2022 в 11:10:40 часа на територията на ДГС Нови пазар, координати: Ширина: 43.59431333333334, Дължина: 27.254953333333333, издаден от Билянт Мустафа

Шофьор: Салиев МПС №: Н6299АТ

Позволително за сеч №: 680571/12.08.2022, отдел №: 153 д

Купувач: Маринова, адрес: с. Цани Гинчево

Получател: Маринова, адрес с. Цани Гинчево

Направление: с. Цани Гинчево, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Нови пазар с адрес гр. Нови пазар добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³