Преглед на билет/камион
Добавен от:
Али Читаков
Геолокация:
41.50127333333333,24.048113333333337
Рег.номер:
E7366MB
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:19
Дата/Час:
25/09/2022 11:11
Обем:
5.40 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 8205/00214/25092022/110904-LA83BAA
Издаден на 25.09.2022 в 11:11:38 часа на територията на ДЛС Дикчан, координати: Ширина: 41.50127333333333, Дължина: 24.048113333333337, издаден от Али Читаков

Шофьор: Джилджов МПС №: Е7366МВ

Позволително за сеч №: 655069/07.02.2022, отдел №: 307 г

Купувач: Ракищали, адрес: с. Слащен

Получател: Ракищали, адрес с. Слащен

Направление: с. Слащен, адрес

Дървесината е собственост на ДИКЧАН с адрес с. Сатовча добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 5.4 м³ и общ обем 5.4 м³