Преглед на билет/камион
Добавен от:
Стоян Лалев
Геолокация:
42.79479500000001,25.37638833333333
Рег.номер:
0000
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
25/09/2022 11:19
Дата/Час:
25/09/2022 11:07
Обем:
1.10 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 7147/00330/25092022/110516-DE6CA14
Издаден на 25.09.2022 в 11:07:33 часа на територията на ДГС Габрово, координати: Ширина: 42.79479500000001, Дължина: 25.37638833333333, издаден от Стоян Лалев

Шофьор: Стоянов МПС №: 0000, ремарке №: 0000

Позволително за сеч №: 662969/11.04.2022, отдел №: 125 а

Купувач: Лалев, адрес: гр. Габрово

Получател: Лалев, адрес гр. Габрово

Направление: гр. Габрово, адрес

Дървесината е собственост на Лалев с адрес гр. Габрово добита от Гори на физически лица

Имот/ЕКАТТЕ: 14218.166.186

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 1.1 м³ и общ обем 1.1 м³