Преглед на билет/камион
Добавен от:
Павел Чонков
Геолокация:
41.97261166666667,23.713221666666662
Рег.номер:
E7418MB
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:19
Дата/Час:
25/09/2022 11:07
Обем:
12.60 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6080/00005/25092022/110704-F6TDQ5A
Издаден на 25.09.2022 в 11:07:45 часа на територията на ДГС Елешница, координати: Ширина: 41.97261166666667, Дължина: 23.713221666666662, издаден от Павел Чонков

Шофьор: А.Сонтуров МПС №: Е7418МВ

Позволително за сеч №: 683515/29.08.2022, отдел №: 135 и1

Купувач: АнтонетаЧонкова, адрес: гр. Белица

Получател: Чонков, адрес гр. Белица

Направление: гр. Белица, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Елешница с адрес с.Елешница добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 12.6 м³ и общ обем 12.6 м³