Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Дунчев
Геолокация:
42,23
Рег.номер:
CO3698CM
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
09/01/2021 10:19
Дата/Час:
25/11/2020 12:31
Обем:
6.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6968/00208/20112020/152426-F7ODZYD
Издаден на 20.11.2020 в 15:25:05 часа на територията на Община Самоков, координати: Ширина: 42.28922166666666, Дължина: 23.574513333333336, издаден от Димитър Спасов

Шофьор: Любенов МПС №: СО3698СМ

Позволително за сеч №: 554081/23.04.2020, отдел №: 1044 а

Купувач: "ВЕНЦИ 2003" ЕООД, адрес: с. Радуил

Получател: "ВЕНЦИ 2003" ЕООД, адрес с. Радуил

Направление: с. Радуил, адрес

Дървесината е собственост на САМОКОВ с адрес гр. Самоков

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³