Преглед на билет/камион
Добавен от:
Росен Кълков
Геолокация:
41.69581,24.007364999999997
Рег.номер:
E8037BM
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 22:21
Дата/Час:
27/09/2021 17:08
Обем:
13.55 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6131/00518/27092021/170633-98A6B23
Издаден на 27.09.2021 в 17:08:04 часа на територията на ДЛС Дикчан, координати: Ширина: 41.69581, Дължина: 24.007364999999997, издаден от Росен Кълков

Шофьор: Караосманов МПС №: Е8037ВМ

Позволително за сеч №: 630279/13.09.2021, отдел №: 156 в

Купувач: ЕТ СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", адрес: с. Сатовча

Получател: ЕТ СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", адрес с. Сатовча

Направление: с. Сатовча, адрес

Дървесината е собственост на ДИКЧАН с адрес с. Сатовча

Данни за дървесината
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.6000000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.65 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.6900000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 9, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 1.3499999999999999 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.42 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.51 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.44999999999999996 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.27 м³ и общ обем 0.27 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.24 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.26 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Смърч с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.68 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Смърч с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.84 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Смърч с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.5700000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³