Преглед на билет/камион
Добавен от:
Албен Пашов
Геолокация:
42.70915,22.733081666666667
Рег.номер:
PK4562BP
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 19:22
Дата/Час:
27/09/2021 17:09
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6311/00728/27092021/170925-B272CF1
Издаден на 27.09.2021 в 17:09:44 часа на територията на ДГС Брезник, координати: Ширина: 42.70915, Дължина: 22.733081666666667, издаден от Албен Пашов

Шофьор: Петров МПС №: РК4562ВР

Позволително за сеч №: 595531/15.01.2021, отдел №: 167 а

Купувач: АКСИ ЕООД, адрес: обл. Перник

Получател: АКСИ ЕООД, адрес с. Сопица

Направление: с. Сопица, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Брезник с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³