Преглед на билет/камион
Добавен от:
Първан Първанов
Геолокация:
42.83810333333333,22.84524666666667
Рег.номер:
PK5480BB
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 18:25
Дата/Час:
27/09/2021 17:00
Обем:
2.75 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6310/00431/27092021/165947-6861399
Издаден на 27.09.2021 в 17:00:32 часа на територията на ДГС Брезник, координати: Ширина: 42.83810333333333, Дължина: 22.84524666666667, издаден от Първан Първанов

Шофьор: Стоянов МПС №: РК5480ВВ

Позволително за сеч №: 621167/20.07.2021, отдел №: 47 ж

Купувач: МУЛТИ ЛЕС ЕООД, адрес: гр. Брезник

Получател: Симов, адрес гр. Брезник

Направление: гр. Брезник, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Брезник с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³