Преглед на билет/камион
Добавен от:
Христо Сърбинов
Геолокация:
42.70903,24.083901666666666
Рег.номер:
E5594MP
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 18:25
Дата/Час:
27/09/2021 17:01
Обем:
0.55 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6379/00181/27092021/165925-BEFD417
Издаден на 27.09.2021 в 17:01:10 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.70903, Дължина: 24.083901666666666, издаден от Христо Сърбинов

Шофьор: Сърбинов МПС №: Е5594МР

Позволително за сеч №: 622559/30.07.2021, отдел №: 531 м

Купувач: Пирдоп, адрес: гр. Пирдоп

Получател: Пирдоп, адрес гр. Пирдоп

Направление: гр. Пирдоп, адрес

Дървесината е собственост на Пирдоп с адрес гр. Пирдоп

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Акация с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³