Преглед на билет/камион
Добавен от:
Атанас Йончев
Геолокация:
42.702645,24.332681666666666
Рег.номер:
CO1986AC
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 18:25
Дата/Час:
27/09/2021 17:05
Обем:
4.40 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6384/00279/27092021/170226-CB91E99
Издаден на 27.09.2021 в 17:05:00 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.702645, Дължина: 24.332681666666666, издаден от Атанас Йончев

Шофьор: Петров МПС №: СО1986АС

Позволително за сеч №: 616119/14.06.2021, отдел №: 730 ж

Купувач: "Маркони Груп Лес" ЕООД, адрес:

Получател: "СГП Комерс" ЕООД, адрес гр. Златица

Направление: с. Църквище, адрес

Дървесината е собственост на Пирдоп с адрес гр. Пирдоп

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 3.85 м³ и общ обем 3.85 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³