Преглед на билет/камион
Добавен от:
Илия Атанасов
Геолокация:
41.48218,23.101350000000004
Рег.номер:
E0432KB
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
27/09/2021 18:25
Дата/Час:
27/09/2021 17:08
Обем:
5.90 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11950/00649/27092021/170822-EDCS8E6
Издаден на 27.09.2021 в 17:08:58 часа на територията на ДГС Петрич, координати: Ширина: 41.48218, Дължина: 23.101350000000004, издаден от Илия Атанасов

Шофьор: Папудов МПС №: Е0432КВ, ремарке №: 0000

Позволително за сеч №: 595133/14.01.2021, отдел №: 1046 е

Купувач: ПАПУДОВ-87 ЕООД, адрес: гр. Петрич

Получател: ПАПУДОВ-87 ЕООД, адрес гр. Петрич

Направление: гр. Петрич, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Петрич с адрес гр. Петрич

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 6, дървесен вид: Бук с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.54 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 3.96 м³ и общ обем 3.96 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 10, дървесен вид: Бук с обем: 0.1 м³ и общ обем 1.0 м³