Преглед на билет/камион
Добавен от:
Станислав Цанев
Геолокация:
41.352715,23.067441666666664
Рег.номер:
E4568MX
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
27/09/2021 18:24
Дата/Час:
27/09/2021 17:10
Обем:
7.25 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6219/00166/27092021/170906-FA771E2
Издаден на 27.09.2021 в 17:10:47 часа на територията на ДГС Петрич, координати: Ширина: 41.352715, Дължина: 23.067441666666664, издаден от Станислав Цанев

Шофьор: Илиев МПС №: Е4568МХ, ремарке №: 0000

Позволително за сеч №: 593841/11.01.2021, отдел №: 45 к

Купувач: ЛОПОВО ЕООД, адрес: гр. Петрич

Получател: ЛОПОВО ЕООД, адрес гр. Петрич

Направление: с. Коларово, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Петрич с адрес гр. Петрич

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Бук с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.21000000000000002 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.16 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.08 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.07 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Бук с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.42000000000000004 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Бук с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 4, дървесен вид: Бук с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.11 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 8, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 2.64 м³ и общ обем 2.64 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.09 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.09 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.09 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³