Преглед на билет/камион
Добавен от:
Цветан Борисов
Геолокация:
42.80716833333333,23.507888333333334
Рег.номер:
CB1310PB
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 18:24
Дата/Час:
27/09/2021 17:14
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6394/00182/27092021/171408-Z3NBB86
Издаден на 27.09.2021 в 17:14:58 часа на територията на ДГС София, координати: Ширина: 42.80716833333333, Дължина: 23.507888333333334, издаден от Цветан Борисов

Шофьор: Тончев МПС №: СВ1310РВ

Позволително за сеч №: 591410/06.01.2021, отдел №: 438 о

Купувач: Елмира Енерджи ЕООД, адрес: гр. София

Получател: Елмира Енерджи ЕООД, адрес гр. София

Направление: гр. София, адрес

Дървесината е собственост на Елмира Енерджи ЕООД, ЕИК: 203438130 с адрес гр. София

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 3.85 м³ и общ обем 3.85 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 1.1 м³ и общ обем 1.1 м³