Преглед на билет/камион
Добавен от:
Илия Илиев
Геолокация:
42.693361301813205,23.917046738820694
Рег.номер:
CO8532BM
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 18:24
Дата/Час:
27/09/2021 17:15
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4930/00893/27092021/171410-C6CF6H6
Издаден на 27.09.2021 в 17:15:04 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.693361301813205, Дължина: 23.917046738820694, издаден от Илия Илиев

Шофьор: Петров МПС №: СО8532ВМ

Позволително за сеч №: 592600/07.01.2021, отдел №: 147 г

Купувач: "Магор 01" ЕООД, адрес: гр. Велико Търново

Получател: Раков, адрес с. Мирково

Направление: с. Мирково, адрес

Дървесината е собственост на Магор 01 ЕООД, ЕИК: 202684798 с адрес гр. Велико Търново

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³