Преглед на билет/камион
Добавен от:
Илия Атанасов
Геолокация:
41.48219833333333,23.101333333333333
Рег.номер:
E7917MH
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
27/09/2021 18:24
Дата/Час:
27/09/2021 17:18
Обем:
5.82 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11950/00650/27092021/171755-CC3CQ5B
Издаден на 27.09.2021 в 17:18:41 часа на територията на ДГС Петрич, координати: Ширина: 41.48219833333333, Дължина: 23.101333333333333, издаден от Илия Атанасов

Шофьор: Челиков МПС №: Е7917МН, ремарке №: 0000

Позволително за сеч №: 595133/14.01.2021, отдел №: 1046 е

Купувач: ПАПУДОВ-87 ЕООД, адрес: гр. Петрич

Получател: ПАПУДОВ-87 ЕООД, адрес гр. Петрич

Направление: гр. Петрич, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Петрич с адрес гр. Петрич

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Бук с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.30000000000000004 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Бук с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.27 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 3.85 м³ и общ обем 3.85 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Бук с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.8999999999999999 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бук с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.5 м³