Преглед на билет/камион
Добавен от:
Огнян Тодоров
Геолокация:
42.602938333333334,23.779563333333332
Рег.номер:
CO7178BK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
27/09/2021 18:22
Дата/Час:
27/09/2021 16:57
Обем:
2.75 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5955/00642/27092021/165724-81TD6A9
Издаден на 27.09.2021 в 16:57:50 часа на територията на ДЛС Арамлиец, координати: Ширина: 42.602938333333334, Дължина: 23.779563333333332, издаден от Огнян Тодоров

Шофьор: Захариев МПС №: СО7178ВК

Позволително за сеч №: 617058/21.06.2021, отдел №: 286 о

Купувач: Илиев, адрес: обл. София

Получател: Илиев, адрес с. Лесново

Направление: с. Лесново, адрес

Дървесината е собственост на ДЛС Арамлиец с адрес с. Огняново

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³