Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
None
Рег.номер:
E7630MK
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
03/02/2021 15:18
Дата/Час:
03/02/2021 15:17
Обем:
2.75 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00013/03022021/151257-1M8N6WJ
Издаден на 03.02.2021 в 15:13:00 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.838663379745675, Дължина: 23.09244602673877, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Стоилов МПС №: Е7630МК

Позволително за сеч №: 593303/08.01.2021, отдел №: 109 я1

Купувач: ЕТ "РЕНИ - СИЛВИЯ ВАКАНИНА", адрес: с. Крупник

Получател: Ташов, адрес с. Крупник

Направление: с. Крупник, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Кестен с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³