Преглед на билет/камион
Добавен от:
Кирил Барилски
Геолокация:
42.06920166666667,22.833636666666667
Рег.номер:
CB8189PT
Номер на ремарке:
KH0199EE
Последна редакция:
15/09/2021 09:22
Дата/Час:
15/09/2021 08:09
Обем:
31.72 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5987/00627/15092021/080842-63EE9S2
Издаден на 15.09.2021 в 08:09:38 часа на територията на ДГС Невестино, координати: Ширина: 42.06920166666667, Дължина: 22.833636666666667, издаден от Кирил Барилски

Шофьор: Петров МПС №: СВ8189РТ, ремарке №: КН0199ЕЕ

Позволително за сеч №: 616138/14.06.2021, отдел №: 7 д

Купувач: МУЛТИГОР ООД, адрес: обл. Кюстендил

Получател: Монди Стамболииски ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Невестино с адрес с.Невестино

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 7, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.35000000000000003 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.08 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.30000000000000004 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.15000000000000002 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 22.75 м³ и общ обем 22.75 м³
 • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 2.6 м³ и общ обем 2.6 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 1.65 м³ и общ обем 1.65 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³