Преглед на билет/камион
Добавен от:
Илия Илиев
Геолокация:
42.6838622541024,23.922499642566983
Рег.номер:
CO8532BM
Номер на ремарке:
Последна редакция:
15/09/2021 09:22
Дата/Час:
15/09/2021 08:11
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4930/00866/15092021/081037-G5136AF
Издаден на 15.09.2021 в 08:11:19 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.6838622541024, Дължина: 23.922499642566983, издаден от Илия Илиев

Шофьор: Петров МПС №: СО8532ВМ

Позволително за сеч №: 592600/07.01.2021, отдел №: 147 г

Купувач: "Магор 01" ЕООД, адрес: гр. Велико Търново

Получател: Стоянов, адрес с. Мирково

Направление: с. Мирково, адрес

Дървесината е собственост на Магор 01 ЕООД, ЕИК: 202684798 с адрес гр. Велико Търново

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³