Преглед на билет/камион
Добавен от:
Росен Цветков
Геолокация:
42.853071666666665,23.257021666666667
Рег.номер:
K8735BB
Номер на ремарке:
Последна редакция:
15/09/2021 09:21
Дата/Час:
15/09/2021 08:18
Обем:
9.35 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6239/00350/15092021/081616-1ED6DNC
Издаден на 15.09.2021 в 08:18:33 часа на територията на ДГС София, координати: Ширина: 42.853071666666665, Дължина: 23.257021666666667, издаден от Росен Цветков

Шофьор: Ахмет МПС №: К8735ВВ

Позволително за сеч №: 617767/28.06.2021, отдел №: 313 г

Купувач: Антонис 06 ЕООД, адрес: гр. Пловдив

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: с. Балша, адрес

Дървесината е собственост на Антонис 06 ЕООД, ЕИК: 160118063 с адрес гр. Пловдив

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 4.55 м³ и общ обем 4.55 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 4.8 м³ и общ обем 4.8 м³