Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Манолов
Геолокация:
42.505295,23.396045000000004
Рег.номер:
PK8219BB
Номер на ремарке:
XXXX
Последна редакция:
15/09/2021 09:21
Дата/Час:
15/09/2021 08:43
Обем:
9.53 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6234/00095/15092021/084251-41VAY21
Издаден на 15.09.2021 в 08:43:39 часа на територията на ДГС София, координати: Ширина: 42.505295, Дължина: 23.396045000000004, издаден от Иван Манолов

Шофьор: Димитров МПС №: РК8219ВВ, ремарке №: ХХХХ

Позволително за сеч №: 593883/11.01.2021, отдел №: 648 е

Купувач: Сава Цирков ЕООД, адрес: с. Горно Драглище

Получател: Сава Цирков ЕООД, адрес с. Горно Драглище

Направление: с. Железница, адрес

Дървесината е собственост на Сава Цирков ЕООД, ЕИК: 101738039 с адрес с. Горно Драглище

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.69 м³ и общ обем 0.69 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.71 м³ и общ обем 1.42 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 1.15 м³ и общ обем 1.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.31 м³ и общ обем 0.62 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.42 м³ и общ обем 0.42 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.33 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.26 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.66 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.58 м³ и общ обем 0.58 м³