Преглед на билет/камион
Добавен от:
Росица Гаврилова
Геолокация:
42.10779833333333,22.837638333333334
Рег.номер:
KH0233BC
Номер на ремарке:
KH3576EB
Последна редакция:
15/09/2021 09:21
Дата/Час:
15/09/2021 07:53
Обем:
26.17 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5988/00436/15092021/075156-P543C5B
Издаден на 15.09.2021 в 07:53:19 часа на територията на ДГС Невестино, координати: Ширина: 42.10779833333333, Дължина: 22.837638333333334, издаден от Росица Гаврилова

Шофьор: Тренев МПС №: КН0233ВС, ремарке №: КН3576ЕВ

Позволително за сеч №: 621141/20.07.2021, отдел №: 82 и

Купувач: МУЛТИГОР ООД, адрес: обл. Кюстендил

Получател: Монди Стамболииски ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Невестино с адрес с.Невестино

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.63 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.19 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.16 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.15000000000000002 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 7, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.42 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.08 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 8, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.96 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.42000000000000004 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.08 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.30000000000000004 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 17.55 м³ и общ обем 17.55 м³