Преглед на билет/камион
Добавен от:
Мартин Янков
Геолокация:
42.663693333333335,23.283618333333333
Рег.номер:
PK5445BA
Номер на ремарке:
PK0025EH
Последна редакция:
15/09/2021 09:21
Дата/Час:
14/09/2021 18:55
Обем:
38.30 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 10016/00103/14092021/185424-DA5LE64
Издаден на 14.09.2021 в 18:55:12 часа на територията на ДГС София, координати: Ширина: 42.663693333333335, Дължина: 23.283618333333333, издаден от Мартин Янков

Шофьор: Сотиров МПС №: РК5445ВА, ремарке №: РК0025ЕН

Превозни билети: №: 2F618E3,B947BE0,R2E5D34,FC7788A/, отдел №: None None

Купувач: БУБИ - 2 ЕООД, адрес: с. Драгичево

Получател: Монди Стамболийски ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на БУБИ - 2 ЕООД, ЕИК: 203901831 с адрес с. Драгичево

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.25 м³ и общ обем 3.25 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 3.6 м³ и общ обем 3.6 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 3.25 м³ и общ обем 3.25 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 4.8 м³ и общ обем 4.8 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 4.8 м³ и общ обем 4.8 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 3.6 м³ и общ обем 3.6 м³