Преглед на билет/камион
Добавен от:
Анатолий Василиев
Геолокация:
42.40618500000001,22.64909
Рег.номер:
KH0665BP
Номер на ремарке:
KH0872EE
Последна редакция:
15/09/2021 08:20
Дата/Час:
15/09/2021 07:10
Обем:
34.15 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 8964/00199/15092021/071019-1ARA8C4
Издаден на 15.09.2021 в 07:10:40 часа на територията на ДГС Кюстендил, координати: Ширина: 42.40618500000001, Дължина: 22.64909, издаден от Анатолий Василиев

Шофьор: Испорски МПС №: КН0665ВР, ремарке №: КН0872ЕЕ

Позволително за сеч №: 628573/02.09.2021, отдел №: 41 г

Купувач: СУНА - 2 ООД, адрес: гр. Кюстендил

Получател: Монди, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кюстендил с адрес

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 25.35 м³ и общ обем 25.35 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 5.2 м³ и общ обем 5.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 3.6 м³ и общ обем 3.6 м³