Преглед на билет/камион
Добавен от:
Евгени Георгиев
Геолокация:
None
Рег.номер:
C0188XC
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
14/09/2021 20:47
Дата/Час:
14/09/2021 20:47
Обем:
10.48 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 9886/00068/14092021/162553-82R4BQP
Издаден на 14.09.2021 в 16:15:10 часа на територията на ДГС Якоруда, координати: Ширина: 42.07138499999999, Дължина: 23.663723333333337, издаден от Евгени Хаджигеоргиев

Шофьор: Хърльов МПС №: С0188ХС

Позволително за сеч №: 592670/08.01.2021, отдел №: 43 х

Купувач: "Амина - 2008" ЕООД, адрес: с. Бунцево

Получател: "Амина - 2008" ЕООД, адрес с. Бунцево

Направление: с. Бунцево, адрес

Дървесината е собственост на ЮЗДП с адрес гр. Якоруда

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.25 м³ и общ обем 3.25 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.33 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.4 м³