Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
None
Рег.номер:
E7630MK
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
03/02/2021 11:48
Дата/Час:
03/02/2021 11:47
Обем:
6.40 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00012/03022021/111831-BDAITI7
Издаден на 03.02.2021 в 11:18:51 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.80746666986384, Дължина: 23.073017016256873, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Стоилов МПС №: Е7630МК

Позволително за сеч №: 596439/18.01.2021, отдел №: 167 а

Купувач: "Ралица Кочова - 2006" ЕООД, адрес: гр. Благоевград

Получател: Супер ЕКО ООД, адрес с. Полена

Направление: с. Полена, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 1.2 м³ и общ обем 1.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бреза с обем: 2.2 м³ и общ обем 2.2 м³