Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Маринков
Геолокация:
42.2345567,23.9472033
Рег.номер:
CO1360BP
Номер на ремарке:
01360EH
Последна редакция:
02/02/2021 13:04
Дата/Час:
Обем:
6.05 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6431/00011/02022021/125209-7PZ3Y2A
Издаден на 02.02.2021 в 12:55:10 часа на територията на ДГС Белово, координати: Ширина: 42.23451, Дължина: 23.94723666666666, издаден от Александър Маринков

Шофьор: Николов МПС №: СО1360ВР

Позволително за сеч №: 594411/12.01.2021, отдел №: 143 к1

Купувач: В-Г 87 ЕООД, адрес: с. Марица

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: None, адрес

Дървесината е собственост на БЕЛОВО с адрес гр. Белово

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 3.3 м³ и общ обем 3.3 м³