Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
None
Рег.номер:
E7630MK
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
02/02/2021 11:26
Дата/Час:
02/02/2021 11:23
Обем:
6.35 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00011/02022021/104051-8TA378R
Издаден на 02.02.2021 в 10:49:54 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.80417948156191, Дължина: 23.07630979366001, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Стоилов МПС №: Е7630МК

Позволително за сеч №: 596439/18.01.2021, отдел №: 167 а

Купувач: "Ралица Кочова - 2006" ЕООД, адрес: гр. Благоевград

Получател: Супер ЕКО ООД, адрес с. Полена

Направление: с. Полена, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.6 м³ и общ обем 3.6 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бреза с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³