Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
None
Рег.номер:
E7630MK
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
26/01/2021 14:50
Дата/Час:
26/01/2021 12:14
Обем:
6.36 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00009/26012021/120931-9JSACOC
Издаден на 26.01.2021 в 12:09:50 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.838357874456264, Дължина: 23.086783084948628, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Стоилов МПС №: Е7630МК

Позволително за сеч №: 593236/08.01.2021, отдел №: 109 и1

Купувач: "Гоми 2016" ЕООД, адрес: обл. Благоевград

Получател: ивени кар ЕООД, адрес с. Крупник

Направление: с. Крупник, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 2.01 м³ и общ обем 2.01 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 1.95 м³ и общ обем 1.95 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 2.4 м³ и общ обем 2.4 м³