Преглед на билет/камион
Добавен от:
Бойка Рашова
Геолокация:
42.7727602,22.9036799
Рег.номер:
PK0660AC
Номер на ремарке:
PK2466EE
Последна редакция:
22/07/2021 11:44
Дата/Час:
22/07/2021 11:43
Обем:
30.70 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6743/00169/22072021/114205-IDZPJCF
Издаден на 22.07.2021 в 11:42:24 часа на територията на ДГС Брезник, координати: Ширина: 42.82556666666666, Дължина: 22.840135, издаден от Бойка Йорданова

Шофьор: Миленков МПС №: РК0660АС, ремарке №: РК2466ЕЕ

Позволително за сеч №: 598083/22.01.2021, отдел №: 52 ж

Купувач: МИРЛЕС ЕООД, адрес: гр. Брезник

Получател: МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Брезник с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 16.9 м³ и общ обем 16.9 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 13.8 м³ и общ обем 13.8 м³