Преглед на билет/камион
Добавен от:
Стефан Борисов
Геолокация:
None
Рег.номер:
CO5719BC
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:31
Дата/Час:
22/07/2021 11:31
Обем:
6.60 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6301/00735/22072021/112933-L5M9V67
Издаден на 22.07.2021 в 11:29:36 часа на територията на ДГС Ихтиман, координати: Ширина: 42.543339041371745, Дължина: 23.671637130198025, издаден от Стефан Борисов

Шофьор: Василев МПС №: СО5719ВС

Позволително за сеч №: 599373/28.01.2021, отдел №: 19 р

Купувач: "Еледжик-99" ЕАД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: с. Костадинкино, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Ихтиман, ЕИК: 2016275060348 с адрес гр. Ихтиман

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 6.6 м³ и общ обем 6.6 м³