Преглед на билет/камион
Добавен от:
Димитър Попов
Геолокация:
41.9847859,23.4652103
Рег.номер:
E5517KT
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:30
Дата/Час:
22/07/2021 11:29
Обем:
6.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6019/00109/22072021/111528-3CP1ST0
Издаден на 22.07.2021 в 11:15:54 часа на територията на ДГС Разлог, координати: Ширина: 41.98484431, Дължина: 23.4652467, издаден от Димитър Попов

Шофьор: Манзуров МПС №: Е5517КТ

Позволително за сеч №: 613714/26.05.2021, отдел №: 86 б

Купувач: ченов, адрес: обл. Благоевград

Получател: ченов, адрес с. Добърско

Направление: с. Добърско, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Разлог с адрес гр. Разлог

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³