Преглед на билет/камион
Добавен от:
Райчо Тацков
Геолокация:
41.62115175820346,22.97939665843855
Рег.номер:
E3284MP
Номер на ремарке:
E2997EA
Последна редакция:
22/07/2021 11:29
Дата/Час:
22/07/2021 11:29
Обем:
13.99 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6622/00163/22072021/111046-YZ9DKD6
Издаден на 22.07.2021 в 11:11:53 часа на територията на ДГС Струмяни, координати: Ширина: 41.59678333333333, Дължина: 22.992800000000003, издаден от Райчо Тацков

Шофьор: Иванов МПС №: Е3284МР, ремарке №: Е2997ЕА

Позволително за сеч №: 606574/25.03.2021, отдел №: 120 ш

Купувач: ЕТ "БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ- МЛАДОСТ", адрес: обл. Благоевград

Получател: ЕТ "БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ- МЛАДОСТ", адрес с. Горно Драглище

Направление: с. Горно Драглище, адрес

Дървесината е собственост на ЕТ БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ- МЛАДОСТ , ЕИК: 101527939 с адрес с. Горно Драглище

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 15, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.6 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.36 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 10, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.5 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.2 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 22, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.88 м³
  • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 29, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.03 м³ и общ обем 0.87 м³
  • категория: Средна, асортимент: Обли греди, количество: 271, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.02 м³ и общ обем 5.42 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 5.1 м³ и общ обем 5.1 м³