Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Донков
Геолокация:
42.759685,23.82643
Рег.номер:
CO05044
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:29
Дата/Час:
22/07/2021 11:28
Обем:
7.46 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6296/00302/22072021/111453-87J8QN5
Издаден на 22.07.2021 в 11:15:17 часа на територията на ДГС Елин Пелин, координати: Ширина: 42.759685000000005, Дължина: 23.82643, издаден от Иван Донков

Шофьор: Христо_Антонов МПС №: СО05044

Позволително за сеч №: 604364/05.03.2021, отдел №: 481 е

Купувач: ТИХИН ООД, адрес: обл. София

Получател: ТИХИН ООД, адрес с. Врачеш

Направление: с. Врачеш, адрес

Дървесината е собственост на ТИХИН ООД, ЕИК: 010160875 с адрес с. Врачеш

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.54 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.6 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.39 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.30000000000000004 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.55 м³