Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Благоев
Геолокация:
None
Рег.номер:
CO1470AM
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:28
Дата/Час:
22/07/2021 11:28
Обем:
5.70 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 7390/00044/22072021/112534-Y6WDRF2
Издаден на 22.07.2021 в 11:26:04 часа на територията на ДГС Самоков, координати: Ширина: 42.414208333333335, Дължина: 23.334980000000005, издаден от Иван Благоев

Шофьор: Янев МПС №: СО1470АМ

Позволително за сеч №: 602407/19.02.2021, отдел №: 516 а1

Купувач: КИКО И НИКО 2010 ООД, адрес: гр. Самоков

Получател: КИКО И НИКО 2010 ООД, адрес гр. Самоков

Направление: с. Ярлово, адрес

Дървесината е собственост на САМОКОВ с адрес гр. Самоков

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 4.4 м³ и общ обем 4.4 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 1.3 м³ и общ обем 1.3 м³