Преглед на билет/камион
Добавен от:
Георги Клисарски
Геолокация:
42.4810177,23.792943
Рег.номер:
PA5144BB
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:26
Дата/Час:
22/07/2021 11:25
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6309/01039/22072021/111936-24CVMH0
Издаден на 22.07.2021 в 11:19:39 часа на територията на ДГС Ихтиман, координати: Ширина: 42.49489185, Дължина: 23.78476223, издаден от Георги Клисарски

Шофьор: Лазов МПС №: РА5144ВВ

Позволително за сеч №: 599426/28.01.2021, отдел №: 402 а

Купувач: "Експрес 79" ЕООД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: None, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Ихтиман, ЕИК: 2016275060348 с адрес гр. Ихтиман

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³