Преглед на билет/камион
Добавен от:
Алберна Тодорова
Геолокация:
None
Рег.номер:
E5823KM
Номер на ремарке:
E0055EE
Последна редакция:
22/07/2021 11:25
Дата/Час:
22/07/2021 11:25
Обем:
28.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6343/00180/22072021/111514-QDQG9HH
Издаден на 22.07.2021 в 11:16:47 часа на територията на ДЛС Витошко-Студена, координати: Ширина: 42.58927833333334, Дължина: 23.164983333333332, издаден от Албена Тодорова

Шофьор: Монев МПС №: Е5823КМ, ремарке №: Е0055ЕЕ

Превозни билети: №: CPURECA,EJ0WDXK,132FC6H,YNLP3YG/, отдел №: None None

Купувач: Валекс груп 2 ЕООД, адрес: гр. Разлог

Получател: Валекс груп 2 ЕООД, адрес гр. Разлог

Направление: гр. Разлог, адрес

Дървесината е собственост на ДЛС Витошко-Студена, ЕИК: 2016275060279 с адрес с. Кладница

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.46 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.64 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.68 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.8999999999999999 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.39 м³ и общ обем 0.39 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.6000000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.56 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.25 м³ и общ обем 1.25 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.6000000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.68 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.13 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.52 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 1.1500000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.8 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.44999999999999996 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.42000000000000004 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.39 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 14, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 1.82 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.6 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 1.02 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 1.05 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 1.1500000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.56 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.56 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.6000000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.6900000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³