Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Алексиев
Геолокация:
42.6475567,23.7497583
Рег.номер:
CO9150CX
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:24
Дата/Час:
22/07/2021 11:23
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6681/00224/22072021/111958-CM8JATH
Издаден на 22.07.2021 в 11:20:54 часа на територията на ДГС Елин Пелин, координати: Ширина: 42.64755666666667, Дължина: 23.74975833333333, издаден от Александър Алексиев

Шофьор: Петков МПС №: СО9150СХ

Позволително за сеч №: 617673/25.06.2021, отдел №: 207 л

Купувач: Гелев, адрес: обл. София

Получател: Гелев, адрес с. Априлово

Направление: с. Априлово, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Елин Пелин с адрес гр. Елин Пелин

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Цер с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.44 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 1.1 м³ и общ обем 1.1 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 3.96 м³ и общ обем 3.96 м³