Преглед на билет/камион
Добавен от:
Младен Бундов
Геолокация:
41.5401516,23.5145299
Рег.номер:
E5200KX
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:24
Дата/Час:
22/07/2021 11:23
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6041/00042/22072021/111230-RDSR2TE
Издаден на 22.07.2021 в 11:12:53 часа на територията на ДГС Катунци, координати: Ширина: 41.540143333333326, Дължина: 23.514523333333333, издаден от Младен Бундов

Шофьор: Манушев МПС №: Е5200КХ

Позволително за сеч №: 605498/15.03.2021, отдел №: 481 б

Купувач: "ПИРИНСКИ ЛЕС 2011" ЕООД, адрес: гр. Сандански

Получател: Георгиев, адрес с. Капатово

Направление: с. Капатово, адрес

Дървесината е собственост на ЮЗДП ДП ТП ДГС КАТУНЦИ , ЕИК: 2016275060207 с адрес с. Катунци

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³