Преглед на билет/камион
Добавен от:
Цанко Величков
Геолокация:
42.7574276,23.076592
Рег.номер:
PA7632AM
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:25
Дата/Час:
22/07/2021 11:23
Обем:
6.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 10395/00177/22072021/111447-Y48W8FN
Издаден на 22.07.2021 в 11:15:11 часа на територията на ДГС Сливница, координати: Ширина: 42.75989666666666, Дължина: 23.054238333333334, издаден от Цанко Величков

Шофьор: Василев МПС №: РА7632АМ

Позволително за сеч №: 618011/29.06.2021, отдел №: 218 е

Купувач: ВАЛ7777 ЕООД, адрес: гр. Костенец

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: с. Росоман, адрес

Дървесината е собственост на ТРЕА 2015 ООД, ЕИК: 203801044 с адрес гр. Сливница

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 4.55 м³ и общ обем 4.55 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 1.95 м³ и общ обем 1.95 м³