Преглед на билет/камион
Добавен от:
Антон Антонов
Геолокация:
42.559965,23.6498717
Рег.номер:
CO7094BP
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/07/2021 11:24
Дата/Час:
22/07/2021 11:23
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 10029/00062/22072021/112008-Y3ET4RO
Издаден на 22.07.2021 в 11:20:41 часа на територията на ДГС Елин Пелин, координати: Ширина: 42.559965, Дължина: 23.649871666666666, издаден от Антон Антонов

Шофьор: Иванов МПС №: СО7094ВР

Позволително за сеч №: 600777/05.02.2021, отдел №: 325 н

Купувач: Колев, адрес: с. Нови хан

Получател: Колев, адрес с. Нови хан

Направление: с. Нови хан, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Елин Пелин с адрес гр. Елин Пелин

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 11, дървесен вид: Цер с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.44 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 3.85 м³ и общ обем 3.85 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 1.21 м³ и общ обем 1.21 м³