Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
-11.450919852451282,22.152364253997806
Рег.номер:
E1040KX
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
22/01/2021 19:01
Дата/Час:
22/01/2021 16:27
Обем:
11.52 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00008/22012021/161733-6V5YKMU
Издаден на 22.01.2021 в 16:17:36 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.83867623740887, Дължина: 23.087882734443284, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Топузов МПС №: Е1040КХ

Позволително за сеч №: 593303/08.01.2021, отдел №: 109 я1

Купувач: ЕТ "РЕНИ - СИЛВИЯ ВАКАНИНА", адрес: с. Крупник

Получател: Еливет ЕООД, адрес с. Черниче

Направление: с. Черниче, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 12, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 1.2000000000000002 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.54 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.48 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 15, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 1.05 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 13, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.65 м³
  • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 30, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.03 м³ и общ обем 0.8999999999999999 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 6.7 м³ и общ обем 6.7 м³