Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
None
Рег.номер:
E0970MK
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
21/01/2021 15:32
Дата/Час:
21/01/2021 15:32
Обем:
2.75 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00007/21012021/151615-4J4IIVH
Издаден на 21.01.2021 в 15:16:19 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.81101559755316, Дължина: 23.03175637601268, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Михайлов МПС №: Е0970МК

Позволително за сеч №: 594986/14.01.2021, отдел №: 123 г

Купувач: "Гоми 2016" ЕООД, адрес: обл. Благоевград

Получател: Петров, адрес гр. Благоевград

Направление: гр. Благоевград, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³