Преглед на билет/камион
Добавен от:
Николай Николов
Геолокация:
42.217,22.637
Рег.номер:
KH8042BP
Номер на ремарке:
KH0546EB
Последна редакция:
10/06/2021 21:45
Дата/Час:
10/06/2021 21:44
Обем:
8.25 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4911/00223/10062021/191415-TSQBM5Z
Издаден на 10.06.2021 в 19:14:41 часа на територията на ДЛС Осогово, координати: Ширина: 42.217728333333326, Дължина: 22.637445000000003, издаден от Николай Николов

Шофьор: Колев МПС №: КН8042ВР, ремарке №: КН0546ЕВ

Позволително за сеч №: 610062/22.04.2021, отдел №: 451 б

Купувач: ЛАМКОР 2 ООД, адрес: None

Получател: ТД ЛЕС ЕООД, адрес

Направление: гр. Кюстендил, адрес

Дървесината е собственост на ДЛС Осогово с адрес гр. Кюстендил

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 8.25 м³ и общ обем 8.25 м³