Преглед на билет/камион
Добавен от:
Николай Николов
Геолокация:
42.219,22.641
Рег.номер:
KH1618BT
Номер на ремарке:
KH3354EB
Последна редакция:
10/06/2021 21:37
Дата/Час:
10/06/2021 21:36
Обем:
20.90 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4911/00219/10062021/125833-Q421Y33
Издаден на 10.06.2021 в 12:59:10 часа на територията на ДЛС Осогово, координати: Ширина: 42.219235, Дължина: 22.641426666666668, издаден от Николай Николов

Шофьор: Георгиев МПС №: КН1618ВТ, ремарке №: КН3354ЕВ

Позволително за сеч №: 610062/22.04.2021, отдел №: 451 б

Купувач: ЛАМКОР 2 ООД, адрес: None

Получател: ДООЕЛ, адрес с. Гюешево

Направление: с. Гюешево, адрес

Дървесината е собственост на ДЛС Осогово с адрес гр. Кюстендил

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 20.9 м³ и общ обем 20.9 м³