Преглед на билет/камион
Добавен от:
Милко Илиев
Геолокация:
41.6341838,23.9616591
Рег.номер:
PA7181KH
Номер на ремарке:
PA0316EM
Последна редакция:
10/06/2021 20:20
Дата/Час:
10/06/2021 20:20
Обем:
24.36 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6160/00185/10062021/170114-1L1GC1A
Издаден на 10.06.2021 в 17:01:37 часа на територията на ДГС Гърмен, координати: Ширина: 41.725055000000005, Дължина: 23.898919999999997, издаден от Милко Илиев

Шофьор: цинев МПС №: РА7181КН, ремарке №: РА0316ЕМ

Позволително за сеч №: 608045/07.04.2021, отдел №: 30 а

Купувач: ЕТ КЕМАЛ БОЗОВ, адрес: гр. Сунгурларе

Получател: ЕТ КЕМАЛ БОЗОВ, адрес гр. Сунгурларе

Направление: гр. Сърница, адрес

Дървесината е собственост на Гърмен с адрес с. Гърмен

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.53 м³ и общ обем 0.53 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.46 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.38 м³ и общ обем 1.1400000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.8 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.8999999999999999 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 7, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.9800000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.26 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.42 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.44999999999999996 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 8, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 1.04 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.5 м³ и общ обем 3.5 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.8 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.24 м³ и общ обем 1.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.8999999999999999 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.76 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.8400000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.52 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³